ترجمه تخصصی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) انگلیسی به فارسی در زمینه شهرسازی با موضوع مشارکت عمومی در همسایگی‌های شهری - سفارش آنلاین ترجمه مقاله | ترجمه تخصصی | آمارد ترجمه
دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

ترجمه تخصصی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) انگلیسی به فارسی در زمینه شهرسازی با موضوع مشارکت عمومی در همسایگی‌های شهرینمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی شهرسازی


موضوع:  آثار محیط‌های ساخته شده بر مشارکت عمومی در همسایگی‌های شهری : یک بررسی تجربی


 کد مترجم: 2034


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیAttention to the physical characteristics of the urban environment is the fundamental aspect of urban studies. Despite the many theoretical contributions that explore the interaction between space and social phenomena   from a theoretical point of view, we still find today the absence of a general empirical reflection on this issue. In this article the results of the doctoral thesis of the author will be presented, where the relationship between the socio-physical characteristics of the neighbourhood and community participation has been studied. The reason why we focused on the community participation lies on the need to explore the role played by urban en- vironment in affecting the propensity by dwellers to participate to local activities. Since most of literature on community participation draw the attention only to the socio-demographics factors, we want to stress the impact of socio-physical variables in affecting the phenomenon here presented. The research has been carried out using the contribute of environmental psychology, from which we took the methodology in order to address the study of the interaction between humans and environments. Multivariate regression models show a high explanatory capacity of spatial variables on community participation and the effect of sociodemographic variables is in fact marginal. The results of the analyses show that the socio-physical characteristics of the neighbourhoods studied are not a passive background of the social phenomenon, but are variables that intervenes directly in. The re-  search thus reveals the active role played by spatial factors in neighbourhoods when local participation processes occur In the neighbourhoods, improving the scientific debate on the community participation and urban studies..ترجمه


  توجه به ویژگی‌های فضایی محیط شهری از جوانب اساسی مطالعات شهری است. علیرغم مباحث تئوری که برهم کنش میان پدیده‌های اجتماعی و مکانی را از نقطه نظر تئوری را مورد بررسی قرار می‌دهند، هنوز هم شاهد عدم حضور بازتابی تجربی در این رابطه هستیم. نتایج پایان نامه دکترای نویسنده در این مقاله ارائه شده است، که در آن رابطه میان ویژگی‌های اجتماعی-فیزیکی  مشارکت همسایگی (محله) و جامعه را مورد مطالعه قرار گرفته است. دلیل تمرکز بر مشارکت جامعه، در نیاز به بررسی نقشی است که محیط شهری در تاثیر بر گرایش ساکنین به مشارکت در فعالیتهای محلی ایفا می‌کند، نهفته است. از آنجاییکه توجه بخش عمده ادبیات در زمینه مشارکت‌های عمومی، تنها به سوی فاکتورهای اجتماعی- جمعیت‌شناختی  است، قصد داریم تا بر تاثیر متغیرهای اجتماعی-فیزیکی بر پدیده هایی که ارائه شده تاکید کنیم. در این مطالعه از رواشناختی محیطی استفاده نمودیم که از همین طریق به روش درست برای بررسی رابطه میان انسان و محیط اطرافش دست یافتیم. مدلهای رگرسیون چند متغیره نماینده ظرفیت توصیفی بالای متغیرهای مکانی در مشارکت عمومی و اثر اندک متغیرهای اجتماعی-جمعیت‌شناختی هستند. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌های اجتماعی- فیزیکی همسایگی‌های مطالعه شده، پس زمینه‌ای منفعل از پدیده‌های اجتماعی نبوده و متغیرهایی هستند که مستقیما اثرگذارند. بنابراین، این مطالعه نماینده ایفای نقش فعال فاکتورهای مکانی به هنگام وقوع فرایندهای مشارکتی در همسایگی‌ها و بهبود مباحث علمی در رابطه با مطالعه مشارکتهای عمومی و شهری است. 

   

"ترجمه متون تخصصی مهندسی عمران"


"هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"یا 


Link: https://amardtarjome.com/news/ترجمه-تخصصی-(نمونه-ترجمه-مترجمین-آمارد-ترجمه)-انگلیسی-به-فارسی-در-زمینه-شهرسازی-با-موضوع-مشارکت-عمومی-در-همسایگی‌های-شهری3.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.