ترجمه تخصصی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) در زمینه فناوری اطلاعات با موضوع اینترنت اشیاء - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

ترجمه تخصصی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) در زمینه فناوری اطلاعات با موضوع اینترنت اشیاءنمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی فناوری اطلاعات


موضوع:  اینترنت اشیاء  


 کد مترجم: 878


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلی  Everything that is connected to the internet is alive”, is going to be the new rule for future. Future is Internet of Things (IoT), we are moving towards it with rapid pace. Often to the way humans use internet, now onwards devices will be the main users of IoT ecosystem [3]. Recent research deeds capitalizing on the state of the art technologies to build a scalable IoT. However, the comprehension of IoT framework is slowed down because of some factors, out of that the most critical are integration of the devices which are heterogeneous, secure communication between them, trust management and cooperation within such devices and nodes. These devices communicate with each other for gathering, sharing and forwarding the information in multihop manner [3]. IoT generates enormous data continuously, therefore for creation  of an intelligent environment, the collected information needs to be transformed into intelligence. This intelligent environment may play a vital role while routing the data in the network.

Many nodes in IoT undergo constant movement that may result into intermittent interconnectivity between the devices which may encounter frequent topology changes. Due to these frequent topological changes and limited resources available in the IoT devices, now a day’s routing of the data has become a great challenge in front of the today’s research community.


This survey emphasizes on routing of the data in IoT. The goal is not only to analyze, compare and consolidate the past research work but also to appreciate their findings and discuss their applicability towards the IoT.

ترجمه


 هرچیزی که به اینترنت متصل شده است، زنده میباشد"، این جمله در حال تبدیل شدن به یک قانون جدید میباشد. آینده متعلق به اینترنت اشیاء (IoT ) میباشد، و ما نیز به سرعت در حال حرکت به سمت آن هستیم. با توجه به روش کنونی استفاده بشر از اینترنت، دستگاه‌های پیشرو موجود از جمله کاربران اصلی اکوسیستم IoT خواهند شد. یکی از تحقیقات اخیر برروی نقش تکنولوژیهای موجود در ساخت یک IoT مقیاس پذیر تأکید نموده است. البته در آن درک چارچوب IoT بخاطر وجود بعضی عوامل، دشوار شده است. هرچند بغیر از آن، بحثهای مهمتری مثل یکپارچه سازی دستگاه‌های ناهمگون، ارتباط امن بین آنها، مدیریت اعتماد و همکاری از طریق این دستگاه‌‌ها و گره‌ها در آن وجود دارد. این دستگاه‌ها بمنظور جمع آوری، اشتراک و انتشار اطلاعات بصورت چند مرحله‌ای  مورد استفاده قرار میگیرند. IoT حجم وسیعی از اطلاعات را بصورت پیوسته تولید میکند، در نتیجه برای ساخت یک محیط هوشمند، لازمست اطلاعات دارای ماهیتی هوشمند گردند. این محیط هوشمند در مسیریابی داده در شبکه نقشی حیاتی ایفا میکند. 

گره‌های زیادی در IoT وجود دارد که تحت تأثیر حرکات ثابتی هستند که ممکن است منجر به وجود آمدن اتصالی متناوب بین دستگاه‌هایی که دچار تغییرات متناوب توپولوژی میگردند، شود. در اثر این تغییرات توپولوژیک متناوب و منابع محدود موجود در دستگاه‌های IoT کنونی، مسیریابی داده‌های روزانه تبدیل به یک چالش بزرگ برای انجمنهای تحقیقاتی شده است. 


این تحقیق برروی مسیریابی داده در IoT تأکید دارد. اما هدفمان فقط تحلیل، مقایسه و تحکیم یافته‌‌ی تحقیقات پیشین نیست، بلکه قصد قدردانی از یافته‌های آنها و بررسی کاربرد آنها در آینده IoT را نیز داریم.  "هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"یا 


Link: https://amardtarjome.com/news/ترجمه-تخصصی-(نمونه-ترجمه-مترجمین-آمارد-ترجمه)-در-زمینه-فناوری-اطلاعات-با-موضوع-اینترنت-اشیاء8.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.