ترجمه تخصصی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) در زمینه محیط زیست با موضوع تغییر آب و هوا - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

ترجمه تخصصی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) در زمینه محیط زیست با موضوع تغییر آب و هوانمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی محیط زیست


موضوع: تغییر آب و هوا 


 کد مترجم: 1996


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلی  Water vapor is also fundamentally different than other GHGs, because when its concentration rises with increasing temperature, it can serve as  a source of positive feedback. This means that when rising levels of other GHGs raise the planet’s temperature, this raises the amount of water vapor in the atmosphere due to evaporation from the oceans, which increases the temperature still further. It is believed that the effect of water vapor   in the atmosphere could actually double any increase caused by CO2 and other GHGs. The situation, however, is still more complicated because water vapor can also result in negative feedback should it form low-lying clouds rather than remain in the atmosphere as vapor. Low-lying opaque clouds tend to block incoming sunlight, and they act to cool the planet, thus counteracting the effect of increasing levels of other GHGs. Although most atmospheric scientists believe that the positive feedbacks of water vapor outweigh the negative ones, the situation with respect to clouds is an important source of uncertainty—especially in regard to the effect of aerosols in fostering cloud formation. Part of the complexity of making a reliable model of how the atmosphere responds to rising GHGs is the large number of feedbacks that exist—some positive and some negative, each with a magnitude that may be highly uncertain. The following is a partial list of the more important  feedbacks.


.ترجمه


 بخار آب به طور اساسی نیز با دیگر گازهای گلخانه ای متفاوت است، زیرا هنگامی که غلظت آن با افزایش دما بالا می رود، می تواند به عنوان یک منشاء بازخورد مثبت عمل کند. این یعنی هنگامی که بالا رفتن سطح دیگر گازهای گلخانه ای، دمای سیاره را بالا می برد، این اتفاق به علت تبخیر سطح از اقیانوس ها مقدار بخار آب در جو را بالا می برد، که دمای جو را باز هم افزایش می دهد. باور بر این است که اثر بخار آب در اتمسفر، در واقع می تواند هر افزایش ناشی از CO2 و دیگر گازهای گلخانه ای را دو برابر کند. اما این موقعیت از این هم پیچیده تر است، زیرا بخار آب می تواند بازخورد منفی در پی داشته باشد و به جای آنکه به صورت بخار در جو باقی بماند، ابرهای کم ارتفاع تشکیل دهد. ابرهای مات کم ارتفاع تمایل به بازتاب نور خورشید دارند و باعث خنک شدن سیاره می شوند، بنابراین با اثر افزایش سطح دیگر گازهای گلخانه ای تقابل می کنند. اگرچه اکثر دانشمندان جوشناس باور دارند که بازخوردهای مثبت بخار آب، بازخوردهای منفی را خنثی می کنند، موقعیت در مورد ابرها منبع مهمی از عدم قطعیت است – به خصوص در مورد اثر ایروسل در کمک به تشکیل ابر. بخشی از پیچیدگی ساخت مدلی قابل اعتماد برای پیش بینی اینکه اتمسفر چگونه به افزایش گازهای گلخانه ای پاسخ نشان می دهد، تعداد زیاد بازخوردهای موجود است – برخی مثبت و برخی منفی، هریک دارای اندازه ای که بسیار نامشخص است. در ادامه بخشی از بازخوردهای مهم تر را فهرست کرده ایم.

."هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"یا 


Link: https://amardtarjome.com/news/ترجمه-تخصصی-(نمونه-ترجمه-مترجمین-آمارد-ترجمه)-در-زمینه-محیط-زیست-با-موضوع-تغییر-آب-و-هوا6.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.