ترجمه تخصصی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) در زمینه ژنتیک با موضوع تومورهای سخت - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
دوشنبه ۲۷ فروردین ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

ترجمه تخصصی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) در زمینه ژنتیک با موضوع تومورهای سختنمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی ژنتیک


موضوع:  دخالت لین در تومورهای سخت  


 کد مترجم: 163


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلی  Considerable evidence implicates tyrosine kinases in the development of many types of solid cancer as well as leukaemia via their involvement in numerous growth factor signaling cascades. Ever since the discovery of the transforming capacity of the Src family of kinases, indeed Src was the first identified oncogene, causing sarcomas in chickens, substantial effort has gone into determining if this family of genes are mutated in human cancers. While only a few instances have found them to be genetically altered in solid cancer, their activity/levels, as illustrated recently, are commonly altered. Lyn has also been specifically implicated in solid cancers, namely prostate cancer, colon cancer, Ewing’s sarcoma, glioblastoma, and breast cancer. Indeed, recent proteomic analysis of 130 tumor lines showed that Lyn, as well as Src and Lck are some of the most consistently activated tyrosine kinases in many types of cancer cells.

Expression of Lyn has been detected in colorectal tumours that are metastatic, but not at earlier stages of cancer development or in normal tissue . Colon carcinoma cells utilize Lyn downstream of a variant form of the cell surface CD44 molecule in the activation of the Akt anti-apoptotic pathway, and drug-resistant cells show elevated Lyn kinase activity. 

.

ترجمه


 شواهد قابل توجهی نشان می دهد که کیناز های تیروزینی در رشد بسیاری از انواع سرطان های سخت و همچنین لوکمی نقش دارند و این نقش را از طریق دخالت  در آبشارهای مختلف پیام رسانی رشد انجام می دهند. از زمان کشف ظرفیت تغییر دهندگی خانواده Src  کینازها، در واقع Src اولین  آنکوژنی بود که شناسایی شد که باعث سارکوم در مرغ می شد، و از آن زمان تلاش های قابل توجهی برای تعیین این که آیا این خانواده از ژن ها در سرطان های انسانی جهش دارند یا خیر، انجام شده است. در حالی که فقط چند مطالعه جهش آن ها را در سرطان های سخت نشان داده است، فعالیت / سطح آنها، همانطور که اخیرا نشان داده شده است، معمولا تغییر می کند. نقش لین همچنین به طور خاص در سرطانهای سخت، یعنی سرطان پروستات، سرطان روده بزرگ ، سارکومای یوینگ ، گلیوبلاستوما و سرطان پستان  مشخص شده است. در واقع، تجزیه و تحلیل های  پروتئومیک اخیر  130 رده  توموری نشان داده است که لین، و همچنین Src و Lck، برخی از فعال ترین تیروزین کینازها در بسیاری از انواع سلول های سرطانی هستند. بیان لین در تومورهای کولورکتال که متاستاتیک هستند دیده شده است، اما نه در مراحل اولیه رشد سرطان و نه  در بافت طبیعی دیده شده است. سلول های کارسینومای کولون از لین در پایین دست گیرنده های CD44 و در جهت فعال سازی مسیر ضد آپوپتوزی Akt استفاده می کنند و سلول های مقاوم در برابر دارو افزایش فعالیت لین کیناز را نشان می دهند   "هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"یا 


Link: https://amardtarjome.com/news/ترجمه-تخصصی-(نمونه-ترجمه-مترجمین-آمارد-ترجمه)-در-زمینه-ژنتیک-با-موضوع-تومورهای-سخت-4.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.