ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) در زمینه مهندسی کامپیوتر با موضوع شبکه¬های اجتماعی چندلایه - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
چهارشنبه ۰۱ آبان ۹۸
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی (نمونه ترجمه مترجمین آمارد ترجمه) در زمینه مهندسی کامپیوتر با موضوع شبکه¬های اجتماعی چندلایهنمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی کامپیوتر


موضوع:  تشخیص جامعه برای شبکه¬های اجتماعی چندلایه بر اساس گام تصادفی محلی 


 کد مترجم: 2019


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیWith the fast development of information network, the scale of social network has become very signif- icant, and it has become more difficult to obtain the information of entire network. In addition, because current mining method for complicated network community utilizes the information of node link or property, which cannot effectively detect the community with dense member links and highly similar properties. As a result, most current algorithms are impractical for online social network with large scale, and we propose a community detection algorithm for multi-layer social network based on local random walk (MRLCD); this algorithm determines the core node based on the repeatability of multi-layer nodes. It expands from a core node, has local random walk in multi-layer network, identifies and controls the random walk scope of node based on the intra-layer and interlayer trust. During the walk process, the clustering coefficient of nodes to be combined is comprehensively compared to further complete a local community search, and the optimal local community search is obtained through multiple iterations. Finally, the multi-layer modularity is used as the indicator for measurement and evaluation of algorithm performance, and its performance is compared with other network clustering algorithms such as GL, LART and PMM through four actual multi-layer network datasets. The MRLCD algorithm can autono- mously explore the local community structure of given node, and effectively improve the stability and accuracy for local community detection in multi-layer social  network.ترجمه


  با پیشرفت سریع شبکه¬ی اطلاعات، اندازه¬ی شبکه¬ی اجتماعی بسیار چشمگیر می¬شود و کسب اطلاعات از کل شبکه را سخت¬تر می¬کند. علاوه بر این، ازآنجایی‌که روش استخراج فعلیِ جامعه¬ی شبکه¬های پیچیده، از اطلاعات پیوند گره یا ویژگی استفاده می¬کند، نمی¬تواند به روشی مؤثر، جامعه¬ای با تعداد پیوند متراکم و ویژگی¬های بسیار مشابه را کشف کند. درنتیجه، اکثر الگوریتم¬های فعلی برای شبکه¬های اجتماعی با اندازه¬ی بزرگ، عملی نیستند و ما یک الگوریتم تشخیص جامعه برای شبکه¬ی اجتماعی چندلایه بر اساس روش گام تصادفی محلی  ارائه می¬دهیم (MRLCD)؛ این الگوریتم بر اساس تکرارپذیری گره¬های چندلایه، گره¬ی مرکزی را تعیین می¬کند. به‌این‌ترتیب که از یک گره¬ی مرکزی توسعه می¬یابد، در شبکه¬ی چندلایه، گام¬های تصادفی محلی برمی¬دارد، محدوده¬ی گام تصادفی گره را بر اساس اعتماد درون لایه و بین لایه، شناسایی و کنترل می¬کند. در طول فرایند گام (قدم زدن)، ضریب خوشه¬بندی گره¬ها که ترکیب می¬شود، به‌طور جامع، با جستجوی جامعه¬ی محلیِ تکمیل¬تر مقایسه می¬شود و جستجوی جامعه¬ی محلی بهینه، از طریق چندین تکرار حاصل می¬شود. درنهایت، از مقدار ماژولاریتی  چندلایه به¬عنوان شاخصی برای اندازه¬گیری و ارزیابی کارایی الگوریتم استفاده می¬شود و کارایی الگوریتم با سایر الگوریتم¬های خوشه¬بندی شبکه مانند GL، LART و PMM، روی چهار مجموعه داده¬ی واقعی شبکه¬ی چندلایه، مقایسه می¬شود. الگوریتم MRNCD می¬تواند به روشی خودکار، ساختار جامعه¬ی محلی یک گره¬ی مشخص را کشف کند و به‌طور مؤثر، پایداری و دقت تشخیص جامعه¬ی محلی را در شبکه¬ی چندلایه افزایش دهد.

   

"ترجمه متون تخصصی مهندسی کامپیوتر"


"هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"یا 


Link: https://amardtarjome.com/news/ترجمه-تخصصی--انگلیسی-به-فارسی--(نمونه-ترجمه-مترجمین-آمارد-ترجمه)-در-زمینه-مهندسی-کامپیوتر-با-موضوع-شبکه¬های-اجتماعی-چندلایه-1.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.