نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی متن تخصصی مهندسی مکانیک با موضوع پیشرانش شناور - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی متن تخصصی مهندسی مکانیک با موضوع پیشرانش شناورنمونه ترجمه متن تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی مکانیک


موضوع: پیشرانش شناور


 کد مترجم: 1130


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیThe predicted effective wake is used as the inflow in MPUF-3A in order to compute the updated propeller loading. Then the propeller advance ratio is adjusted so that the resulting thrust coefficient matches the value of the design thrust coefficient in the experiment. The propeller thrust coefficient is determined at various advance ratios, as shown in Figure 4.26, and the advance ratio which corresponds to the desired value of KT = 0.2012 is achieved through trial and error. The predicted circulation distributions for the propeller using the provided nominal wake and the predicted effective wake are shown in Figure 4.27. Figure 4.28 shows the axial velocity contours and streamlines at the center plane of the domain. In Figure 4.29, the pressure contours are shown. The expected pressure jump can be seen in the figure across the propeller plane. It should be noted that even though the rudder is shown in these figures, it has not been modeled in the GBFLOW-3D/MPUF-3A simulation.


 

 


ترجمه


جریان حلقوی مؤثر پیش‌بینی شده، به عنوان جریان داخلی MPUF-3A برای محاسبه بارگذاری پروانه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. سپس، نسبت پیشروی پروانه به صورتی تنظیم می‌شود که ضریب رانش حاصل با ضریب رانش طرح محاسبه شده در آزمایش مطابقت داشته باشد. ضریب رانش پروانه در نسبت‌های پیشروی مختلف، همان¬گونه که در شکل 4.26 نشان داده شده است، تعیین می‌گردد و نسبت پیشروی متناسب با مقدار مورد نظر   با استفاده از سعی و خطا بدست می‌آید. توزیع‌های جریان پیش‌بینی شده برای پروانه با استفاده از جریان اسمی حلقوی ایجاد شده و جریان حلقوی مؤثر پیش‌بینی شده در شکل 4.27 نشان داده شده¬اند. شکل 4.28¬، حد فاصل¬های سرعت محوری و خطوط جریان در صفحه مرکزی میدان را نشان می‌دهد. در شکل 4.29، حد فاصل¬های فشار نشان داده شده‌اند. جهش فشار مورد انتظار، در شکل در طول صفحه پروانه، دیده می‌شود. قابل توجه است، با وجود این¬که باله عقب هواپیما در این شکل‌ها نشان داده شده است، در شبیه‌سازی GBFLOW-3D/MPUF-3A مدل سازی نشده است.ثبت سفارش آنلاین ترجمه تخصصی 

یا 

"سفارش ترجمه خود را از طریق تلگرام ثبت کنید"


"ترجمه تخصصی متون مهندسی مکانیک"

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی-متن-تخصصی-مهندسی-مکانیک-با-موضوع-پیشرانش-شناور1.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.