نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی تربیت بدنی با موضوع ورزش خانوادگی - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
یکشنبه ۲۷ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی تربیت بدنی با موضوع ورزش خانوادگی

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی تربیت بدنی
موضوع: ورزش خانوادگی به عنوان یک رویکرد مثبت به زندگی: مفهوم، واقعیت و تجربهکد مترجم:1001شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مترجمین سایت ترجمه آمارد ترجمه را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش  می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


متن اصلی


In 1982, the Institute of Sport Science at the State University of Würzburg in Germany started a program in cooperation with the local “Lebenshilfe” Organization which was very unique and innovative concerning the standards at that time: 12 families with retarded and multi-handicapped children along with non-handicapped siblings started a weekly family sport program. This idea was completely new, as this mixed target group did not appear anywhere in specialized literature or in sport practice. Considering the understanding of sport at that time, the family group was too heterogeneous for sport activities, since sport was focused on competition in various disciplines with norms and rules, and practiced in special facilities. However, in order to widen the development of sport, it was and still is necessary to consider three main dimensions: (1) type of sport; (2) target group; (3) aims and motivation
ترجمه
در سال 1982، موسسه علوم ورزشی در دانشگاه ایالتی وورزبرگ در آلمان یک برنامه با همکاری سازمان محلی “Lebenshilfe” به معنای "خودیاری" که در رابطه با استانداردهای آن زمان بسیار منحصر به فرد و ابتکاری بوده است را آغاز نمود: 12 خانواده با کودکان عقب مانده و معلولیت چندگانه همراه با خواهر و برادر غیر معلول یک برنامه ورزش خانودگی هفتگی را آغاز کردند.این ایده ای کاملا نو بود، چنانکه این گروه هدف مختلط در هیچ متن تخصصی یا تمرین ورزشی ظاهر نشده بود. با توجه به درک از ورزش در آن زمان، گروه خانوادگی برای فعالیت های ورزشی بسیار ناهمگون بوده است، از آنجا که ورزش بر رقابتهایی در رشته های مختلف همراه با هنجارها و قوانین، و تمرین در امکانات ویژه متمرکز بوده است. به هر حال، به منظور گسترش توسعه ورزش، در نظر گرفتن سه بعد اصلی: (1) نوع ورزش (2) گروه هدف (3) اهداف و انگیزه ضروری بوده و هنوز هم هست.

 


   هم اکنون ثبت نام نمایید و سفارش ترجمه مقاله و متن تخصصی خود را ثبت نماییدLink: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-تربیت-بدنی--با--موضوع--ورزش-خانوادگی-10.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.