نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی عمران آب با موضوع سیل - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
سه شنبه ۰۹ خرداد ۰۲
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی عمران-آب با موضوع سیل


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی عمران-آب
موضوع: سیلکد مترجم:979شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مترجمین سایت ترجمه آمارد ترجمه را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش  می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نماییدمتن اصلی


 

Increased frequency and intensity of flooding events, combined with trends in growing urban population in most countries, have led to the need for increased and internationally coordinated efforts to enhance technologies and policies for dealing with floods. On the top of today’s flood problems come the impacts from climate change, which in many places will aggravate the situation.

Estimates of impacts from climate changes are proposed to be carried out by the use of flood modeling, and based on the flood maps, transparent and informed decisions must be made—taking the uncertainty into account. After the flood impact assessment, the problems should be prioritized, for example, by the use of risk assessment tools. Based on the findings, the municipalities must develop a plan for timely management and mitigation of the impacts from climate changes. The plan should contain descriptions of how and when climate changes are analyzed and managed for:

 

Planning and design of new sewer systems

Existing sewers where maintenance and reconstruction are already planned

Existing sewers where no maintenance and reconstruction are scheduled today

 

Case studies on the mitigation of the climate change impacts have been carried out in a number of places around the world, for example, for catchment areas in Sweden and Denmark [9].

The development of flood mitigation strategies for sewer systems under the impact of climate changes has resulted in sets of guidelines for municipalities [2]. It is believed that such sets of guidelines will provide the municipalities with a timely and cost-efficient strategy for coping with climate changes and their impacts on sewer system.


ترجمه 

 افزایش تعداد و شدت حوادث سیل، همراه با روند رو به رشد در جمعیت شهری در بسیاری از کشورها، به نیاز  برای تلاش های صعودی و هماهنگ بین المللی به منظور ارتقاء فن آوری و سیاست برای مقابله با سیل منجر شده است. بزرگترین مساله در بین مسائل امروزه سیل از تأثیرات ناشی از تغییرات آب و هوایی نشات گرفته، که در بسیاری از نقاط وضعیت را تشدید خواهد کرد.

برآورد تأثیرات ناشی از تغییرات آب و هوایی پیشنهاد شده که با استفاده از مدل سازی سیل انجام شود، و بر اساس نقشه های سیل، تصمیم گیری شفاف و آگاهانه- با لحاظ کردن عدم اطمینان-  باید صورت گیرد. پس از ارزیابی اثرات سیل، مشکلات باید ، برای مثال، با استفاده از ابزار ارزیابی ریسک اولویت بندی شوند. بر اساس یافته ها، شهرداری ها باید برنامه ای را برای مدیریت به موقع و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی توسعه دهند. این طرح باید حاوی توصیفات درمورد اینکه چگونه و چه زمانی تغییرات آب و هوا تحلیل و مدیریت می شوند باشد. برای این موارد:

1. برنامه ریزی و طراحی سیستم های جدید فاضلاب

2. فاضلاب های موجود که تعمیر و بازسازی آن در حال حاضر برنامه ریزی شده است

3. فاضلاب های موجود که در آن هیچ تعمیر و بازسازی برای امروزه برنامه ریزی نشده است

مطالعات موردی در کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی در تعدادی از نقاط در سراسر جهان، برای مثال، مناطق حوضه آبریز در سوئد و دانمارک انجام شده است [9].توسعه استراتژی های کاهش خطرات سیل برای سیستم های فاضلاب تحت تاثیر تغییرات آب و هوا به مجموعه ای از دستورالعمل ها برای شهرداری ها منجر شده است [2]. اعتقاد بر این است که چنین مجموعه ای از دستورالعمل ها برای شهرداری ها یک استراتژی به موقع و مقرون به صرفه جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی و تاثیر آنها بر سیستم فاضلاب فراهم می کند.


   هم اکنون ثبت نام نمایید و سفارش ترجمه مقاله و متن تخصصی خود را ثبت نمایید  

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-عمران-آب-با-موضوع-سیل8.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.