نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی متن حقوق با موضوع جامعه شناسی کیفری - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی متن حقوق با موضوع جامعه شناسی کیفری


نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی حقوق


موضوع: جامعه شناسی کیفری


 کد مترجم: 806


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیPunishment and society scholarship takes as its analytic starting point Emile Durkheim’s theory of punishment and social solidarity. It does so not because Durkheim was the first to write about criminal punishment in a sociological vein - Montesquieu (1762) and de Tocqueville (1833) initiated that project long before - but because Durkheim’s argument best encapsulates the fundamentals of the sociology of punishment and its distinctive approach to penal phenomena.

Durkheim’s foundational claim - that the punishment of offenders functions not to control crime but to enhance solidarity - is by now a familiar one. In the standard text¬book formulation, it can appear somewhat glib and simplistic, but properly understood, Durkheim’s theory contains within it many of the conceptual issues with which the sociology of punishment has subsequently been concerned. I will set out the argument’s details in a moment, but first I want to explain why Durkheim’s analytical approach to punishment has served as a model for so much of the scholarship in this field.

Durkheim’s innovative move, his foundational contribution to this field, is to separate the sociological analysis of punishment from the conventional assumption that penal laws and penal practices are determined by the exigencies of crime-control-and to make this separation sharp and explicit.1 In Durkheim’s view, punishment must be understood as a moral institution, shaped by collective values and social relationships rather than an instrumental one shaped by the demands of crime-control. No doubt criminal punishments do produce crime control effects - this is, after all, their manifest function.2 But Durkheim insists that punishment works poorly as an instrumental technique, rarely succeeding in deterring crime or reforming offenders of The ‘true function’ of penal sanctions, whatever the perceptions of the public or the intentions of the authorities, is the ritualized re-affirmation of collective values and the reinforcement of group solidarity.


 

 


ترجمه


مجازات و کمال جامعه در قالب نقطه آغازین آن یعنی تئوری مجازات و همبستگی اجتماعی امیل دورکیم  در نظر گرفته میشود. نه به این دلیل که دورکیم اولین کسی بود که به شیوه¬ای روانشناختی در مورد مجازات کیفری مینوشت، چه بسا مونتسکیو (1762)  و توکویل (1833)  مدتها قبل این پروژه را آغاز کرده بودند، بلکه به این خاطر که استدلال دورکیم مفاهیم بنیادین جامعه شناسی کیفری و رویکرد متمایز آن در خصوص پدیده مجازات را به بهترین شکل در خود جای میدهد.

استدلال اصلی دورکیم مبنی بر اینکه مجازات مجرمین، وقوع جرم را کنترل نمیکند بلکه همبستگی را ارتقا میدهد، تا به امروز استدلالی آشنا و شناخته شده بوده است. و میتواند در تدوین کتب معیار، سلیس و روان ظاهر شود، ولی با درک درست نظریه دورکیم، بسیاری از موضوعاتی که جامعه شناسی کیفری متعاقباً با آن درگیر است را میتوان یافت. بنده در فرصتی مناسب جزئیات این استدلال را ذکر خواهم کرد، ولی ابتدا قصد دارم توضیح دهم که چرا رویکرد تحلیلی دورکیم برای مجازات به عنوان مدلی برای بسیاری از دانشمندان این رشته به خدمت گرفته میشود.

حرکت مبتکرانه دورکیم که کمک شایانی به این رشته نموده است، جدا کردن تجزیه و تحلیل های جامعه شناختی مجازات از این فرضیه مرسوم بود که قوانین و اقدامات کیفری به واسطه اضطرار در کنترل جرم و سریع و صریح ساختن این جداسازی مشخص میشوند. از دیدگاه دورکیم، مجازات باید به عنوان یک عرف اخلاقی درک شود که با ارزش¬های جمعی و ارتباطات اجتماعی شکل میگیرد نه یک مفهوم ابزاری که به واسطه تقاضای کنترل جرم پدیدار میشود. بدون شک، مجازات¬های کیفری تاثیرات کنترل جرم به همراه ندارند، علی رغم انتظار این عملکرد آشکار آن است . ولی دورکیم اصرار دارد که مجازات در قالب روشی ابزاری عملکردی ضعیف دارد و به ندرت در کاهش جرم یا اصلاح مجرمین موفق بوده است. نتیجه اصلی مجازات های کیفری صرف نظر از درک عمومی یا اهداف مقامات ذی صلاح، رسمیت دادن به تائید مجدد ارزش های جمعی و تقویت همبستگی گروهی میباشد.ثبت سفارش ترجمه تخصصی 


ترجمه تخصصی متون حقوق 

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-متن-حقوق-با-موضوع-جامعه-شناسی-کیفری2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.