نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مدیریت با موضوع تکنیک های مدیریت در سازمان های استونی - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
دوشنبه ۲۷ فروردین ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مدیریت با موضوع تکنیک های مدیریت در سازمان های استونی


نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی حقوق


موضوع: تکنیک های مدیریت در سازمان های استونی


 کد مترجم: 1380


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیRespondents were asked which of the listed parameters were the reasons for the change in strategy. Organizations using LO as a technique made decisions to change the strategy based on the following parameters: competitor analysis, market-analysis and/or projections, the vision of marketing opportunities for products/services and opportunities for finance. These indicators were followed by labor availability and employees’ satisfaction. The next group was formed by technological developments and client expectations. Those organizations which had practiced BPR had followed the owners’ guidelines and the results of the analysis of the previous periods. According to the ANOVA analysis, the usage of BPR was related to biggest number of areas in organization (Figure 1). This was followed by values-based management, which was connected with five areas and subsequently, self-managing teams were connected with four areas. Benchmarking, the balanced-scorecard, customer relationship management and supply chain management demonstrated statistically significant connections with three areas. BPR resulted in higher grades for the result control system, internationalization, implementation of plans, customer relationship management, work culture, job satisfaction and structure and work allocation. The use of LO was connected with higher evaluations of management as a whole, and the development of products or services. Results concerning BPR and LO are shown in Figure 1. The area influenced by the largest number of management techniques was management as a whole, followed by customer relationship, structure and work allocation, and the result control system.


 

 


ترجمه


از پاسخ‌دهنده‌ها سوال شد که کدامیک از پارامترهای فهرست‌شده ]جزء[ دلایل ]شما[ برای تغییر در راهبرد بوده است. سازمان‌هایی که LO را به عنوان تکنیک خود به اجرا گذاشتند، تصمیم گرفته بودند تا راهبرد خود را بر اساس پارامترهای ذیل تغییر دهند: تجزیه‌و‌تحلیل رقیب، تحلیل بازار و/یا پیش‌بینی آن، چشم‌انداز فرصت‌های بازاریابی برای محصولات/خدمات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری. این شاخص‌ها در پی وجود نیروی‌ِکار و رضایت کارمندان ]در نظر گرفته[ می‌شوند. گروه بعدی بر اساس توسعه‌های فنی و انتظارات مشتری شکل گرفت. سازمان‌هایی که BPR را به اجرا گذاشته بودند، رهنمودهای صاحبان ]خود[ و نتایج ]حاصل از[ تجزیه‌و‌تحلیل دوره‌های گذشته را دنبال کرده بودند. طبق تجزیه‌وتحلیل ANOVA، استفاده از تکنیک BPR به بیشترین تعداد ]از[ حوزه‌های ]موجود [در سازمان مربوط می‌شود (شکل 1). در پی آن، تکنیک مدیریت مبتنی بر ارزش قرار داشت که با 5 حوزه در ارتباط بود. پس از آن، گروه‌‌های خودمدیریت بودند که با 4 حوزه ارتباط داشتند. تکنیک‌های الگوبرداری، کارت امتیازی متوازن، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین، ارتباط‌ قابل‌توجه آماری با 3 حوزه به نمایش گذاشتند. تکنیک BPR توانست رتبه‌های بالاتری را در موارد ذیل بدست آورد: سیستم کنترل نتایج، بین‌المللی‌سازی، اجرای طرح‌ها، مدیریت ارتباط با مشتری، فرهنگ کاری، رضایت شغلی و ساختار و تخصیص کار. استفاده از تکنیک LO با ارزیابی‌ بالاتری از مدیریت به عنوان یک کل و ]نیز[ توسعه محصولات و خدمات، مرتبط بود. نتایج مربوط به BPR و LO در شکل 1 به نمایش گذاشته می‌شوند. حوزه‌ای که تحت تاثیر بیشترین تعداد تکنیک مدیریت قرار گرفت، مدیریت به عنوان یک کل بود و در پی آن حوزه‌های ارتباط با مشتری، ساختار و تخصیص کار و سیستم کنترل نتایج قرار گرفتند.ثبت سفارش ترجمه تخصصی 


ترجمه تخصصی متون مدیریت 

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مدیریت-با-موضوع--تکنیک-های-مدیریت-در-سازمان-های-استونی4.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.