نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله روانشناسی با موضوع جهت یافتگی - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله روانشناسی با موضوع جهت یافتگی


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله روانشناسی


   موضوعجهت یافتگی 


کد مترجم:1339شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیOUR CALLING

This is the true joy in life: being used for a purpose recognized by yourself as a mighty one, being thoroughly worn out before you are thrown on the scrap heap, being a force of nature instead of a feverish, selfish, little clod of ailments and grievances complaining that the world will not devote itself to making you happy.

GEORGE BERNARD SHAW

Our universal calling as humans is to be the most loving people we can be. This commitment makes us less likely to be at the mercy of others’ reactions to us or opinions of us. We appreciate acceptance but do not crave or cling to it. We arc hurt by rejection but not devastated by it. Our focus is on how we love, not on how we are loved, on how we can give, not on what we can get What a loss to the world it would be if we lived our lives and neglected to activate fully our wondrously wide capacity to love!

Our calling is also about other capacities, gifts that are givens of who we are. Our life purpose is not simply to chop wood and carry water, as a Zen description of our tasks in life is sometimes interpreted. That plan is static, not evolutionary. Each of us is here to dis-cover and share marvelously unique inner gifts. That is what the world is waiting for and why we were given a lifetime. Our appreciation of our gifts is itself the antidote to the self-loathing and self- diminution that we sometimes suffer.

Purpose is a direction based on design. Evolution has a direction and a purpose. For instance, a flower moves toward blossoming so that seeding can occur and it can return next spring. Likewise, the purpose of a caterpillar is a butterfly. There seems to be an orderly intrinsic directedness in all of nature, and certainly in us. We do not need an order or set of directions imposed on us by authority.  


ترجمهخواست درون ما

شادکامی واقعی در زندگی این است: در خدمت هدفی باشی که قدرتی داشته باشد، کاملا خسته و کوفته شده باشی قبل از اینکه به کناری انداخته شوی، نیرویی از طبیعت باشی به جای اینکه سرمای تب-دار، خودخواهانه و حقیری از بیماری ها و سوگواری هایی شوی که شکایت کنی چرا جهان تلاشش برای شادکامی تو نکرده است. 

جرج برنارد شاو

خواست درون ما در مقام انسانها اینست که دوست دارنده ترین انسانهایی باشیم که می توانیم باشیم. این تعهد باعث می شود که در بند واکنش های دیگران نسبت به خودمان نباشیم. ما از پذیرش دیگران استقبال می کنیم اما شیدای آن نیستیم. طر شدن ما را اذیت می کند اما ویران نمی کند. تمرکز ما بر اینست که چگونه دوست می داریم، نه اینکه اینکه چگونه دوستمان می دارند، بر اینکه چگونه می توانیم ببخشیم، نه اینکه چگونه می توانیم بگیریم. چه فقدانی است اگر زندگی مان به سر برسد اما غافل از تحقق کامل ظرفیت شگفت دوست داشتن- که در درونمان است- بمانیم. 

خواست ما همچنین در مورد سایر ظرفیت ها، استعدادهایی است که از چیستی ما نشان دارند. هدف زندگی ما فقط تکه کردن چوب و آوردن آب نیست، چنانکه توصیف ذن از وظایفمان در قبال زندگی گاهی تفسیر می شود. طرح ذن ایستاست، تکاملی نیست. هر یک از ما اینجاست تا استعدادهای درونی شگفت و منحصر به فرد خودش را کشف کند و اظهار کند. جهان منتظر این کار است و عمر هم برای این به ما داده شده است. شناخت ما از استعدادهای مان خود راه حلی است برای خود بیزاری ها و خود کم بینی های ما. 

هدف جهتی است مبتنی بر یک طرح. تکامل جهت و هدفی دارد. مثلا گل در جهت شکوفا شدن پیش می رود. به همین شکل، خدف یک پیله پروانه شدن است. به نظر می رسد که جهت یافتگی درونی منظمی در تمام طبیعت، و در خودمان، وجود داشته باشد. ما نیازی به نظم یا جهت یافتگی ای که از مراجع بیرونی بر ما تحمیل شوند، نداریم."هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"
یا Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مقاله-روانشناسی-با-موضوع-جهت-یافتگی-10.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.