نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی برق با موضوع طرح کنترل کننده فازی برای تقویت کننده ولتاژ دینامیکی - مرکز ترجمه تخصصی آمارد | سفارش آنلاین ترجمه مقاله
چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی برق با موضوع طرح کنترل کننده فازی برای تقویت کننده ولتاژ دینامیکی


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی برق

    

 موضوع: طرح کنترل کننده فازی برای تقویت کننده ولتاژ دینامیکی 


کد مترجم:1486شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------


متن اصلیPower quality is one of the major concerns in the present era. It has become important, especially, with the introduction of sophisticated devices, whose performance is very sensitive to the quality of power supply. To solve this problem, custom power devices are used. One of those devices is the Dynamic Voltage Restorer (DVR), which is the most efficient and effective modern custom power device used in power distribution networks. Its appeal includes lower cost, smaller size, and its fast dynamic response to the disturbance. This paper presents modelling, analysis and simulation of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) using MATLAB for both PI and FUZZY CONTROLLER.

Nowadays, modem industrial applications are mostly based on electronic devices such as programmable logic controllers and electronic drives. The electronic devices are very sensitive to disturbances and become less tolerant to power quality problems such as voltage sags, swells and harmonics. Voltage dips are considered to be one of the most severe disturbances to the industrial equipment. Voltage support at a load can be achieved by reactive power injection at the load point of common coupling. The common method for this is to install mechanically switched shunt capacitors in the primary terminal of the distribution transformer. The disadvantage is that, high speed transients cannot be compensated. Another power electronic solution to the voltage regulation is the use of a custom power device. DVRs are a class of custom power devices for providing reliable distribution power quality.ترجمهکیفیت توان یکی از مسائل مهم در دوران حاضر به‌شمار می‌رود. این مسئله، خصوصا با معرفی ادوات پیچیده‌ای که عملکردشان به کیفیت منبع تغذیه بسیار حساس است، اهمیت یافته است. برای حل این مشکل، از ادوات الکترونیک قدرت استفاده می‌شود. یکی از این ادوات عبارت است از تقویت‌کنندۀ ولتاژ دینامیکی (‌DVR) ، که کارآمد‌ترین و موثر‌ترین ادوات الکترونیک قدرت مورد استفاده در شبکه‌های توزیع نیرو محسوب می‌شود. جذابیت‌های آن شامل هزینۀ کمتر، اندازۀ کوچکتر، و واکنش دینامیکی سریع به اغتشاشات می‌باشد. این مقاله، مدل‌سازی، تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی تقویت‌کنندۀ ولتاژ دینامیکی (‌DVR) برای کنترل‌کننده‌های PI و فازی، با استفاده از متلب را ارائه می‌کند. 
امروزه، کاربرد‌های صنعتی مدرن عمدتا بر‌اساس ادوات الکتریکی مانند کنترل‌کننده‌های منطقی قابل‌برنامه‌ریزی و محرک‌های الکتریکی می‌باشند. ادوات الکتریکی نسبت به اغتشاشات بسیار حساس بوده بوده و در برابر مشکلات کیفیت توان مانند کمبود‌ها، بیشبود‌ها و هارمونیک‌های ولتاژ از تولرانس کمتری برخوردار هستند. افت ولتاژ از جدی‌ترین اغتشاشات برای تجهیزات صنعتی در نظر گرفته می‌شود. با تزریق توان راکتیو در نقطۀ بار اتصال مشترک می‌توان به پشتیبانی ولتاژ دست یافت. شیوۀ متداول برای انجام این کار، نصب مکانیکی خازن‌های شانت کلید‌زنی‌شده در ترمینال اولیۀ ترانسفورماتور توزیع است. عیب این کار آن است که گذرا‌های پر‌سرعت را نمی‌توان جبران کرد. یک راه‌حل الکترونیک قدرت دیگر برای رگوله‌سازی ولتاژ، استفاده از ادوات الکترونیک قدرت است. DVR ها نوعی از ادوات الکترونیک قدرت برای ارائۀ کیفیت توان توزیع معتبر به‌شمار می‌روند.


"هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی""هم اکنون ثبت نام کنید و سفارش ترجمه خود را آنلاین ثبت کنید"

یا 

"سفارش ترجمه خود را از طریق تلگرام ثبت کنید"


"ترجمه تخصصی متون برق"

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مقاله-مهندسی-برق-با-موضوع-طرح-کنترل-کننده-فازی-برای-تقویت-کننده-ولتاژ-دینامیکی-4.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.