نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله کشاورزی با موضوع ثبات و پایداری تولید گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در اونتاریو - مرکز ترجمه تخصصی آمارد | سفارش آنلاین ترجمه مقاله
چهارشنبه ۰۱ آذر ۹۶
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله کشاورزی با موضوع ثبات و پایداری تولید گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در اونتاریو


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله کشاورزی


   موضوع: ثبات و پایداری تولید گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در اونتاریو 


کد مترجم:1390شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلی
Globally, there is a shortage of vegetables to meet the requirements of a healthy diet. Greenhouse production can help meet demand for vegetables, but under certain conditions it can be very energy intensive and unsustainable, particularly in cold climates, such as in Canada. Greenhouse producers in Ontario, Canada, which has the highest concentration of greenhouses in North America, have been actively improving the industry to reduce costs and address environmental concerns, but very little is known about the environmental sustainability of the industry. This study not only addresses the gap in life cycle environmental performance of Canadian greenhouse tomato production, it also provides a broader sustainability analysis that could be applied to other regions when considering improvements in the industry. Life cycle assessment (LCA) was used to benchmark Ontario greenhouse tomato production relative to other regions using data from 8 growers. Heating with fossil fuels contributed between 50 and 85% of the total impact for ozone depletion, global warming, smog, acidification, and respiratory effects. Using willow biomass produced in Ontario could reduce global warming impacts of tomato production by 72%. This solution requires approximately 50,000 ha of land to produce the biomass needed for the annual production of 165,000 t of tomatoes in this region, which is about 10 times more land than field tomato production. However, field tomatoes can be up to 50% more water intensive than greenhouse tomatoes. To mitigate these trade-offs, the industry needs to consider both growing biomass on degraded land and industrial symbiosis to recover wastes so that appropriate strategies are implemented to provide environmentally and economically sustainable vegetables. LCA combined with an evaluation of local factors, such as land resources and waste availability for industrial symbiosis, provides a stronger sustainability assessment of trade-offs and opportunities in greenhouse vegetable production.

ترجمهدر جهان، کمبود سبزیجات برای برآوردن نیازهای یک رژیم سالم وجود دارد. تولید گلخانه‌ای می‌تواند به برآوردن تقاضا برای سبزیجات کمک کند. اما تحت شرایط خاصی، (به ویژه در اقلیم‌های سرد مانند کانادا) این امر می‌تواند بسیار انرژی‌بر و ناپایدار باشد. تولیدکنندگان گلخانه‌ای در اونتاریوی کانادا که دارای بالاترین تمرکز گلخانه‌ها در امریکای شمالی است، فعالانه در حال بهبود وضعیت صنعت برای کاهش هزینه‌ها و پرداختن به نگرانی‌های زیست‌محیطی بوده‌اند اما اطلاعات کمی در مورد پایداری محیط‌زیستی این صنعت وجود دارد. این مطالعه نه تنها به شکاف در عملکرد محیط‌زیستی چرخۀ حیات تولید گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای کانادایی می‌پردازد، بلکه همچنین تحلیل پایداری گسترده‌تری را فراهم می‌کند که می‌توان آن را به مناطق دیگر با در نظر گفتن بهبود در صنعت اعمال کرد. از ارزیابی چرخۀ حیات (LCA) برای الگوبرداری از تولید گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی اونتاریو در مقایسه با دیگر نقاط با استفاده از داده‌هایی از 8 پرورش دهنده استفاده شد. گرمایش با سوخت‌های فسیلی تقریبا بین 50 تا 85 درصد تأثیرات در از بین رفتن اوزون، گرمایش جهانی، دود و غبار، اسیدی‌شدن، و مشکلات تنفسی را موجب می‌شد. استفاده از زیست‌تودۀ بید تولید شده در اونتاریو موجب شد اثرات گرمایش جهانی تولید گوجه‌فرنگی تا 72% کاهش پیدا کند. این راه‌حل نیازمند تقریبا 50000 هکتار زمین برای تولید زیست‌تودۀ مورد نیاز برای تولید سالانۀ 165000 تن گوجه‌فرنگی در این منطقه می‌باشد که در حدود 10 برابر بیشتر از زمینی است که برای تولید گوجه‌فرنگی استفاده می‌شود. اما گوجه‌فرنگی‌های تولیدی در زمین می‌توانند تا 50% بیشتر از گوجه‌فرنگی‌های گلخانه‌ای آب مصرف کنند. برای کاهش این محاسبات بده‌بستانی، صنعت نیازمند در نظر گرفتن تولید زیست‌توده در زمین‌های تخریب شده و همزیستی صنعتی برای بازیابی ضایعات است تا استراتژی‌های مناسب برای تولید پایدار سبزیجات از نظر محیط‌زیستی و اقتصادی اجرا شوند. LCA در ترکیب با یک ارزیابی عوامل محلی مانند منابع زمین و دسترسی به ضایعات برای همزیستی صنعتی، ارزیابی پایداری قوی‌تری را از محاسبات بده‌بستان و فرصت‌ها در تولید گلخانه‌ای سبزیجات را فراهم می‌کند.

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"
یا Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مقاله-کشاورزی-با-موضوع-ثبات-و-پایداری-تولید-گوجه‌فرنگی-گلخانه‌ای-در-اونتاریو-9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.