نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی با موضوع عملکرد شبکه‌های توری سیمیِ حذف کننده رطوبت - سفارش آنلاین ترجمه متون تخصصی | آمارد ترجمه
جمعه ۲۹ دی ۹۶
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی با موضوع عملکرد شبکه‌های توری سیمیِ حذف کننده رطوبت

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی
موضوع: عملکرد شبکه‌های  توری  سیمیِ حذف کننده رطوبتکد مترجم:824شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مترجمین سایت ترجمه آمارد ترجمه را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش  می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


متن اصلیAn experimental study was made to measure the performance of wire mesh mist eliminator as a function of broad ranges of operating and design conditions. The experiments were carried out in an industrial scale layered type demister pad made of 316 L stainless steel wires. The demister performance was evaluated by droplet separation efficiency, vapor pressure drop of wet demister, and flooding and loading velocities. These variables were measured as a function of vapor velocity (0.98–7.5 m/s), packing density (80.317–208.16 kg/m3), pad thickness (100–200 cm), wire diameter (0.2–0.32 mm), and diameter of captured droplets (1–5 mm). The experimental results indicate that the separation efficiency increases with both the maximum diameter of capture water droplets and the vapor velocity and with the decrease of wire diameter. The pressure drop for the dry demister is relatively low and depends only on the vapor velocity. The pressure drop increases linearly up to the loading point, thereafter; the rate of increase is larger. Beyond the flooding point, the increase rate is significant even for the slightest rise in the vapor velocity. The flooding velocity diminishes with the beef-up of the packing density and with the decrease of the wire diameter
ترجمه

برای مطالعه چگونگی عملکرد شبکه توری سیمیِ حذف کننده رطوبت، بعنوان تابعی از محدوده‌های وسیعی از شرایط عملیاتی و طراحی؛ یک سری مطالعات آزمایشگاهی  انجام گرفته است. آزمایشها، با استفاده از یک پد  رطوبت‌گیر از نوع لایه‌ای در مقیاس صنعتی، که از سیمهای استیل ضد زنگ L 316 ساخته شده بود، انجام شد.  عملکرد شبکه رطوبت‌گیر، از نظر بازدهی جداسازی قطره، مقدار افت فشار  در  رطوبت گیرِ مرطوب،  مقدار افت فشارِ بخار  در توری مرطوب، و سرعتهای بارگذاری و طغیان؛ مورد ارزیابی قرار گرفت.


 این متغیرها، بعنوان تابعی از سرعت بخار  (0.98–7.5 m/s) ، چگالی ماده آکنده[1] (80.317–208.16 kg/m3)، ضخامت پد (100–200 cm) ،  قطر توری (0.2–0.32 mm) و قطرِ قطراتِ به دام اندازی شده (1–5 mm)اندازه‌گیری شدند.  نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند که بازدهی جداسازی، با وجود قطرات آب ِگیر‌اندازی شده‌ی دارای  قطر حداکثر و نیز با افزایش سرعت بخار، افزایش می‌یابد و با افزایش قطر توری، کاهش می‌یابد. افت فشار برای توری خشک، نسبتاً پایین است و تنها به سرعت بخار بستگی دارد. افت فشار تا نقطه بارگذاری (بارگیری)  به صورت خطی افزایش می‌یابد، پس از آن ؛ نرخ افزایش بیشتر میشود. در فراتر از نقطه طغیان، نرخ افزایش، حتی برای کوچکترین افزایش در سرعت بخار ، قابلِ  توجه است. سرعت طغیان با  افزایش چگالی  آکنده  و با  کاهش قطر شبکه توری،  کاهش می‌یابد.    

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مهندسی-شیمی-با-موضوع-عملکرد-شبکه‌های--توری--سیمیِ-حذف-کننده-رطوبت-5.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.