نمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی فیزیک با موضوع سلول خورشیدی - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
یکشنبه ۲۷ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی فیزیک با موضوع سلول خورشیدی


نمونه ترجمه متن فارسی به انگلیسی فیزیک 


موضوع: سلول خورشیدی


 کد مترجم: 1390


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیدر این پژوهش به بررسی و شبیه سازی سلول خورشیدی فوق نازک (ضخامت های کمتر از یک میکرومتر) پرداخته ایم. ساختار بهینه شده شامل یک لایه دی الکتریک بازتابنده اکسید تیتانیوم (ITO) به جهت کاهش تلفات ناشی از بازتابش نور خورشیدو یک توری متشکل از نانو ذرات نقره¬ای به منظور تله اندازی نور در آرایشی خاص در کنار هم چیده شده اند.  با انجام شبیه سازی های مکرر، سرانجام ضخامت لایه ها به گونه ای تنظیم شدند که برای طول موج های طیف ورودی به صورت یک بلور فوتونی یک بعدی عمل کنند، در این شرایط عمده ی نور وارد شده به ساختار در ناحیه گپ بلور  فوتونی قرار داشته و لذا بعد از برخورد به لایه ها به طور قابل ملاحظه ای توسط آنها به دورن سلول برگردانده خواهند شد. یکی از دلایل بهبود بازدهی سلول پیشنهاد شده ی ما، به این مزیت برمی گردد. بلور فوتونی مورد استفاده از لایه¬های Si و SiO2 بوده (که به منظور کاهش فرار نور از سلول) به ساختار اضافه گردیده است. با انجام شبیه سازی، بازده سلول محاسبه و مشاهده شد که نسبت به حالت سلول های رایج بازده به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند در ادامه . نتایج بدست آمده از به کار بردن نانوذرات نقره ای و تاثیر ناشی از تغییر هندسه آنها در بازدهی سلول به طور مفصل ارائه شده است.


 

 


ترجمه


In this study, we have studied and simulated an ultra-thin solar cell (with lower than 1 micrometer thickness). The optimized structure consisting of one layer of titanium oxide (ITO) reflector dielectric, for the sake of decreasing the losses due to the reflection of sunlight and a lattice of silver nano-particles to trap the light, are arranged together in a specific pattern. By doing frequent simulations, the thickness of the layers are finally adjusted so that they act as a one-dimensional photonic crystal for the wavelengths of the input spectrum. In such a condition, most of the light entering the structure is in the photonic crystal band gap and hence, they considerably get returned into the cell after hitting the layers. One reason for the improvement of our proposed cell is due to this advantage. The used photonic crystal which is formed of Si and SiO2 layers is added to the structure (to decrease the light escaping the cell). By performing simulations, the efficiency of the cell is calculated and a significant increase was observed in the efficiency compared to conventional cells. In what follows, the results obtained by using the silver nano-particles and the effects of changing the geometry on the efficiency of the cell are presented, comprehensivelyثبت سفارش ترجمه تخصصی 


ترجمه تخصصی متون فیزیک  

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-فارسی-به-انگلیسی-فیزیک-با-موضوع--سلول-خورشیدی1.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.