نمونه ترجمه تخصصی مدیریت ترجمه انگلیسی به فارسی با موضوع: تفکر سیستمی - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
دوشنبه ۲۷ فروردین ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی مدیریت - ترجمه انگلیسی به فارسی با موضوع: تفکر سیستمینمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مدیریت


موضوع: کارآفرینی: تفکر سیستمی


 کد مترجم: 1289


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیThe broad-based teamwork involved in solving complex social problems requires, as we’ve now seen, aligning diverse stakeholders with a common public purpose—even though each may have different private agendas. In chapter 6, for instance, we saw the conflicts that almost always emerge in coalitions trying to end homelessness. Everyone has different primary concerns: Elected officials worry about containing costs to keep voter support; downtown businesspeople worry about keeping homeless people away from their storefronts; and shelter providers worry about filling beds to keep their funding. The approach recommended in chapter 6 to align these different interests is to establish common ground by clarifying people’s shared aspiration and their initial picture of current reality. But the work doesn’t stop there.

While developing common ground is vital, it can miss the even deeper challenge of aligning people with themselves. The diversity of concerns held by different stakeholders makes it difficult to not only align people with one another, but also to align each stakeholder’s highest aspiration with their own immediate self-interests.

Most people are pulled between achieving what they most deeply care about and meeting short-term goals.1 We want to realize our divine nature while also ensuring that we meet more basic needs such as economic security, belonging, and recognition. Even our desire to help others relieve their immediate suffering can conflict with helping these same people become independently secure and fulfilled over time. The subsequent question for those who want social change is how to support people to realize their highest aspirations, particularly when these diverge from their more immediate concerns. How do we help people make an explicit choice in favor of what they most profoundly want?
ترجمه


همانطور که تا کنون دیده‌ایم، کار تیمی گسترده دخیل در حل مشکلات اجتماعی پیچیده، نیازمند همسویی ذی‌نفعان مختلف با هدف عمومی مشترک است- هرچند هر یک از ذی‌نفعان ممکن است برنامه‌های خصوصی متفاوتی داشته باشند. برای مثال، در فصل 6، دیدیم که تناقضاتی که تقریبا همیشه در اتحادها بروز پیدا می‌کنند سعی دارند تا به بی‌خانمانی پایان دهند و همه نگرانی‌های ابتدایی مختلفی دارند: مقامات رسمی منتخب نگران مهار هزینه‌ها برای حفظ حمایت رای‌دهندگان هستند؛ بازرگانان منطقه‌ی مرکزی شهر نگران دور نگه داشتن افراد بی‌خانمان از جلوی فروشگاه‌های خود هستند؛ و افراد فراهم‌کننده‌ی پناهگاه‌ها نگران پر کردن تخت‌های خود هستند تا سرمایه‌های خود را حفظ کنند. رویکرد پیشنهادی در فصل 6 برای همسویی این منافع مختلف این است که با روشن کردن اهداف و انتظارات مشترک افراد و تصویر ابتدایی آنها در مورد وضعیت موجود، زمینه‌ی مشترکی با یکدیگر ایجاد کنند.

درحالی‌که ایجاد زمینه‌ی مشترک حیاتی است، این کار می‌تواند باعث چشم‌پوشی از چالش عمیق‌تر همسویی افراد با خود شود. تنوع نگرانی‌هایی که ذی‌نفعان مختلف دارند نه تنها همسویی افراد با یکدیگر را دشوار می‌سازد، بلکه همسویی هدف بزرگ‌تر ذی‌نفعان با منافع شخصی واقعی آنها را نیز سخت می‌کند.

بیشتر مردم میان دستیابی به آنچه که عمیقا به آن توجه دارند و دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت قرار دارند. ما می‌خواهیم ماهیت الهی خود را تشخیص دهیم و در عین حال مطمئن شویم که نیازهای اساسی‌تر مثل امنیت اقتصادی، تعلق و شناخت را نیز برآورده می‌کنیم. حتی تمایل ما برای کمک به دیگران جهت رهایی از رنج‌های آنها نیز می‌تواند در طول زمان با کمک به همان افراد جهت دستیابی مستقل به امنیت و انجام دادن کارهای خود، تناقض داشته باشد. سوال بعدی برای آن کسانی که تغییر اجتماعی می‌خواهند این است که چگونه از افراد حمایت کنیم تا بزرگ‌ترین اهداف خود را شناسایی کنند، به خصوص زمانی که این اهداف از نگرانی‌های موجود آنها فاصله دارد. ما چگونه به افراد کمک می‌کنیم تا به سود آنچه که عمیقا می‌خواهند، انتخاب صریحی داشته باشند؟   " ترجمه متن و مقاله تخصصی مدیریت "  


Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-مدیریت---ترجمه-انگلیسی-به-فارسی-با-موضوع:-تفکر-سیستمی9.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.