نمونه ترجمه در زمینه مهندسی مکانیک ساخت و تولید با موضوع سنگ زنی - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۰۲
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه در زمینه مهندسی مکانیک ساخت و تولید با موضوع سنگ زنی


نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مکانیک
موضوع:


سنگ زنیکد مترجم:1996شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلی

Finishing parts such as blade tips of assembled engine rotors is an interrupted grinding process. Thermal issues such as burn often become more prominent for interrupted grinding because of the low thermal capacity during the entry and the exit of each interruption. This paper presents models to calculate the transient and steady state temperatures for interrupted grinding. The developed models are then used to investigate the influence of grinding process parameters and cooling on the transient temperature rise. The model results can be used to develop new grinding cycles with variable work speed to increase material removal rate while maintaining temperature below burn limit.

Finishing of parts such as blade tips of assembled compressor or turbine rotors is an interrupted grinding process. Thermal damage, which is often the main factor affecting workpiece quality and limiting the grinding production rates, becomes especially important for interrupted grinding because of the unfavorable thermal conditions caused by the low thermal capacity and variable cooling during the exit of each interruption.  
ترجمهپرداخت قطعاتی مانند نوک تیغه های روتورهای موتور مونتاژی ، یک فرایند سنگ زنی منقطع است. مسائل حرارتی مانند سوختن معمولاً برای سنگ زنی منقطع، به دلیل ظرفیت حرارتی پایین طی ورود و خروج هر تداخل اهمیت بیشتری دارند. این مقاله مدل هایی برای محاسبه دماهای ناپایدار (گذرا) و حالت پایا برای سنگ زنی منقطع ارائه می کند. سپس مدل های توسعه داده شده، برای بررسی اثر پارامترهای فرایند سنگ زنی و سرمایش بر افزایش دمای گذرا استفاده می شوند. نتایج مدل را می توان برای توسعه چرخه های سنگ زنی جدید با سرعت کار متغیر به منظور افزایش نرخ براده برداری مواد با نگه داشتن دما زیر حد سوختن به کار برد. 


پرداخت قطعاتی مانند نوک های تیغه های روتورهای توربینی یا کمپرسور مونتاژ یک فرایند سنگ زنی منقطع است. آسیب حرارتی، که اغلب عامل اصلی مؤثر بر کیفیت قطعه کار و محدودکننده سرعت تولید سنگ زنی است، به طور ویژه برای سنگ زنی منقطع، به دلیل شرایط حرارتی نامطلوب ناشی از ظرفیت حرارتی پایین و سرمایش متغیر طی خروج هر تداخل، اهمیت می یابد. 

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-در-زمینه-مهندسی-مکانیک-ساخت-و-تولید-با-موضوع-سنگ-زنی10.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.