نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله پزشکی با موضوع سندروم متابولیک - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
دوشنبه ۲۷ فروردین ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله پزشکی با موضوع سندروم متابولیکنمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله پزشکی


   موضوع: سندروم متابولیک 


کد مترجم:777شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلی

Metabolic syndrome is a multiplex risk factor that arises from insulin resistance accompanying abnormal adipose deposition and function. [4] It is a risk factor for coronary heart disease, as well as diabetes, fatty liver, and several cancers. The clinical manifestations of this syndrome may include hypertension, hyperglycemia, hypertriglyceridemia, reduced high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), and abdominal obesity. (See Prognosis, Workup, Treatment, and Medication.)

Under current guidelines, revised in 2005 by the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) and the American Heart Association (AHA), [5] metabolic syndrome is diagnosed when a patient has at least 3 of the following 5 conditions (see Presentation and Workup):

Fasting glucose ≥100 mg/dL (or receiving drug therapy for hyperglycemia)

Blood pressure ≥130/85 mm Hg (or receiving drug therapy for hypertension)

Triglycerides ≥150 mg/dL (or receiving drug therapy for hypertriglyceridemia)

HDL-C <40 mg/dL in men or <50 mg/dL in women (or receiving drug therapy for reduced HDL-C)

Waist circumference ≥102 cm (40 in) in men or ≥88 cm (35 in) in women; if Asian American, ≥90 cm (35 in) in men or ≥80 cm (32 in) in women (The international diabetes federation [IDF] criteria allow the use of a body mass index [BMI] >30 kg/m 2 in lieu of the waist circumference criterion.)

To address variation between professional guidelines, the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), American Hearth Association (AHA), International Diabetes Foundation (IDF), and other organizations have proposed a harmonized definition of metabolic syndrome. [1]

Abundant data suggest that patients meeting these diagnostic criteria have a greater risk of significant clinical consequences, the 2 most prominent of which are the development of diabetes mellitus [6] and of coronary heart disease. Pooled data from 37 studies involving more than 170,000 patients have shown that metabolic syndrome doubles the risk of coronary artery disease. [7] It also increases risk of stroke, fatty liver disease, and cancer.

.


 


ترجمه


سندرم متابولیک یک عامل خطر ترکیبی است که از مقاومت به انسولین همراه با رسوب و عملکرد غیر طبیعی چربی ها ناشی میشود. [4] این سندرم یک عامل خطر برای بیماری عروق کرونر قلب، و همچنین دیابت، کبد چرب، و چندین نوع سرطان می¬باشد. تظاهرات بالینی این سندرم میتواند شامل فشار خون بالا، قند خون، تری گلیسرید بالا، کاهش کلسترول لیپوپروتئین چگالی بالا (HDL-C)، و چاقی شکمی باشد. (به بخش پیش آگهی، آزمایشات تشخیصی، درمان و دارو مراجعه کنید.)

بر اساس دستورالعمل های فعلی که در سال 2005 توسط موسسه ی ملی قلب، ریه و خون (NHLBI) و انجمن قلب آمریکا (AHA) مورد تجدید نظر قرار گرفته است، [5] زمانی سندرم متابولیک تشخیص داده می-شود که یک بیمار دارای حداقل 3 شرط از 5 شرط زیر باشد (بخش معرفی و آزمایشات تشخیصی را ببینید):

• قند خون ناشتا ≥100 mg/dL (یا دریافت درمان دارویی برای قند خون)

• فشار خون ≥130 / 85 میلی متر جیوه (یا دریافت درمان دارویی برای فشار خون بالا)

• تری گلیسیرید ≥150 mg/dL و (یا دریافت درمان دارویی برای تری گلیسرید بالا)

• HDL-C  ≥40 mg/dl در مردان یا <50 mg / dl در زنان (و یا دریافت درمان دارویی برای HDL-C پایین)

• دور کمر ≥102 سانتی متر (40 اینچ) در مردان و یا ≥88 سانتی متر (35 اینچ) در زنان؛ در مورد افراد آمریکایی آسیایی، ≥90 سانتی متر (35 اینچ) در مردان و یا ≥80 سانتی متر (32 اینچ) در زنان (معیارهای فدراسیون بین المللی دیابت [IDF] اجازه ی استفاده از شاخص توده ی بدن [BMI] >30 کیلوگرم / متر مربع به جای معیار دور کمر را میدهد.)

برای رفع مشکل تفاوت بین دستورالعمل های حرفه ای، موسسه ی ملی قلب، ریه و خون (NHLBI)، انجمن سلامت آمریکا (AHA)، بنیاد بین المللی دیابت (IDF)، و دیگر سازمانها یک تعریف هماهنگ را برای سندرم متابولیک پیشنهاد کرده اند. [1]

اطلاعات فراوان نشان میدهد که بیماران دارای این معیارهای تشخیصی در معرض خطر بیشتری از عواقب بالینی قابل توجه، که 2 مورد برجسته ی آن توسعه ی دیابت [6] و بیماری عروق کرونر قلب هستند میباشند. داده های تلفیقی 37 مطالعه شامل بیش از 170000 نفر نشان داده است که سندرم متابولیک خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر را دو برابر میکند. [7] این سندرم خطر سکته ی مغزی، بیماری کبد چرب و سرطان را نیز افزایش میدهد"هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"
یا Link: https://amardtarjome.com/news/-نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مقاله-پزشکی-با-موضوع-سندروم-متابولیک-2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.