نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مدیریت با موضوع مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
یکشنبه ۲۷ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مدیریت با موضوع مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مدیریت


موضوع: مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱


کد مترجم:1289شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیThe ISO 9001 certified service companies constitute a suitable research sample to conduct this research study and fill the gap as suggested in the relevant literature. Thus, by identifying and validating the performance dimensions and exploring their relationships, the present study differentiates from similar studies carried out worldwide so far. The value of the present study is also enhanced bearing in mind that company performance is not commonly assessed by the ISO 9001 certified companies (since it is not required by the standard). This is the direction which the present study is focused on.

The performance dimensions reflecting ISO 9001 benefits of service companies related to product/service quality, operational, market and financial performance are strongly validated and supported through the framework suggested in the present study. The service SMEs participating in the present study, having followed the worldwide trend with regard to implementing the ISO 9001 QMS for many years now, have all the four performance dimensions present and interrelated.

Practical implications

The suggested valid framework including interrelated performance dimensions reflecting ISO 9001 benefits can be used as a self-assessment tool by service companies and a benchmarking tool as well. By determining the level of the performance dimensions through the procedure of self-assessment and furthermore by determining the existing performance gap through benchmarking the best of the best service companies, an ISO 9001 certified service company can be guided to select its quality strategy. In other words, a feedback is provided to service companies to further improve not only the performance dimensions but its QMS. This, in turn, can help a service company survive and improve its competitiveness. 


ترجمه


شرکت‌های خدماتی دارای ایزو 9001 نمونه‌ تحقیق مناسبی را برای انجام این مطالعه‌ی تحقیقاتی و پر کردن شکاف، همانطور که در ادبیات مربوطه پیشنهاد شده بود، ایجاد می‌کنند. بنابراین، مطالعه‌ی حاضر با شناسایی و اعتبار بخشی به ابعاد عملکرد و کشف ارتباط آنها، از مطالعات مشابهی که تا کنون در سراسر دنیا صورت گرفته‌اند، متمایز می‌شود. با در نظر داشتن این نکته که عملکرد شرکت عموما توسط شرکت‌های دارای ایزو 9001 ارزیابی نمی‌شوند (زیرا استاندارد به آن نیازی ندارد)، بر ارزش مطالعه‌ی حاضر افزوده می شود. این مسیری است که مطالعه‌ی حاضر بر آن تمرکز دارد.

ابعاد عملکردی منعکس کننده‌ی مزایای ایزو 9001 شرکت‌های خدماتی مربوط به کیفیت محصول/خدمت، عملکرد عملیاتی، بازار و مالی به شدت معتبر هستند و از طریق چهارچوب پیشنهادی در تحقیق حاضر حمایت می‌شوند. SMEs های خدماتی مشارکت‌کننده در این تحقیق، سال‌ها است که روند جهانی را در خصوص اجرای QMS ایزو 9001 دنبال می‌کنند، و تمام چهار بعد عملکردی در آنها وجود دارند و با یکدیگر مرتبط هستند.

پیامدهای عملی

از چهارچوب معتبر پبشنهاد شده شامل ابعاد عملکردی وابسته منعکس‌کننده‌ی مزایای ایزو 9001 می‌توان به عنوان ابزار خودارزیابی در شرکت‌های خدماتی و همینطور ابزار تجزیه و تحلیل معیار استفاده کرد. با تعیین سطح ابعاد عملکردی از طریق پروسه‌ی خود ارزیابی و به علاوه با تعیین شکاف عملکردی موجود از طریق  تجزیه و تحلیل معیار بهترین خدمات بهترین شرکت‌های خدماتی، یک شرکت خدماتی دارای ایزو 9001 را می‌توان راهنمایی نمود تا استراتژی کیفیت خود را انتخاب کرد. به عبارت دیگر، بازخوردی برای شرکت‌های خدماتی ارایه می‌شود تا نه تنها ابعاد عملکردی بلکه QMS خود را بهبود بخشند. این مسئله، در عوض، می‌تواند به شرکت خدماتی کمک کند تا زنده بماند و رقابت‌پذیری خود را بهبود بخشد.

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"
یا 

Link: https://amardtarjome.com/news/--نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مقاله-مدیریت-با-موضوع-مدیریت-کیفیت-ایزو-۹۰۰۱8.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.