معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۰۲
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

زبان شناسی

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی کامپیوتر

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی برق

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک