معرفی کارکنان - سفارش آنلاین ترجمه مقاله | ترجمه تخصصی | آمارد ترجمه
شنبه ۰۳ فروردین ۹۸
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی محیط زیست

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

IT

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

مهندسی عمران

دکتری

زبان شناسی

دکتری

پزشکی

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست