معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی عمران

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی برق

دکتری

زبان شناسی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

نوروساینس

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

مهندسی برق