معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
جمعه ۱۵ فروردین ۹۹
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی برق

دکتری

پزشکی

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

زبان شناسی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی محیط زیست