معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۰۱
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی عمران

دکتری

علوم اعصاب بالینی

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

زبان شناسی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

IT

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

دکتری

مهندسی برق

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

زبان و ادبیات عرب