معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۰۱
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی محیط زیست

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

نوروساینس

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

IT

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دکتری

پزشکی