معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
سه شنبه ۲۴ تیر ۹۹
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی محیط زیست

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

نوروساینس

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

IT

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی برق