معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
شنبه ۰۹ مهر ۰۱
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

پزشکی

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

علوم اعصاب بالینی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی کامپیوتر