معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
جمعه ۳۰ مهر ۰۰
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی برق

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

مهندسی محیط زیست

دکتری

مهندسی کامپیوتر

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

علوم اعصاب بالینی

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک