معرفی کارکنان - سفارش ترجمه آنلاین | سایت ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

پزشکی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

زبان شناسی

دکتری

علوم اعصاب بالینی

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی برق