معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۰۰
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

دکتری

مهندسی محیط زیست

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی برق

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

مهندسی برق

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)