معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
جمعه ۰۲ اسفند ۹۸
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

پزشکی

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی