معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

پزشکی

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

IT

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

دکتری

زبان شناسی

دکتری

مهندسی محیط زیست