معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۰۰
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

مهندسی برق

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دکتری

مهندسی برق

دکتری

نوروساینس

دکتری

مهندسی برق

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

مهندسی برق