معرفی کارکنان - سفارش آنلاین ترجمه مقاله | ترجمه تخصصی | آمارد ترجمه
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی برق

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

نوروساینس

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

دکتری

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

علوم اعصاب بالینی

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی برق