معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
شنبه ۰۸ آذر ۹۹
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

مهندسی برق

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

علوم اعصاب بالینی

دکتری

پزشکی

دکتری

نوروساینس