معرفی کارکنان - سفارش آنلاین ترجمه متون تخصصی | آمارد ترجمه
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی کامپیوتر

دکتری

مهندسی برق

دکتری

نوروساینس

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

پزشکی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

IT

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

زبان شناسی

دکتری

مهندسی برق