معرفی کارکنان - سفارش آنلاین ترجمه مقاله | ترجمه تخصصی | آمارد ترجمه
یکشنبه ۳۰ تیر ۹۸
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی برق

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دکتری

علوم اعصاب بالینی

دکتری

مهندسی محیط زیست

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

IT

دکتری

مهندسی برق

دکتری

نوروساینس

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

پزشکی