معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
یکشنبه ۲۷ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

IT

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

دکتری

نوروساینس

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

دکتری

علوم اعصاب بالینی

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

دکتری

زبان شناسی

دکتری

مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

مهندسی برق

دکتری

مهندسی کامپیوتر