معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

برخی از مترجمین سایت آمارد ترجمه

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

دکتری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

IT

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

کارشناسی ارشد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دکتری

پزشکی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دکتری

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

دکتری

مهندسی محیط زیست

دکتری

علوم اعصاب بالینی

دکتری

زبان شناسی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دکتری

مهندسی برق

دکتری

نوروساینس

دکتری

مهندسی برق

کارشناسی ارشد

بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتری

مهندسی عمران