معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۰۲
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

کارشناسی ارشد - ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دارای سابقه ترجمه تخصصی متون انگلیسی و فارسی در زمینه های:

1- ترجمه تخصصی متون پزشکی
2- ترجمه تخصصی متون و مقالات منابع طبیعی
3- ترجمه تخصصی متون و مقالات محیط زیست
4- ترجمه تخصصی متون و مقالات زیست شناسی و ژنتیک