معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
سه شنبه ۰۴ آبان ۰۰
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

کارشناسی ارشد - مهندسی عمران

 سابقه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی در زمینه:


ترجمه متون تخصصی مهندسی عمران