معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
یکشنبه ۲۷ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

کارشناسی ارشد - فیزیک حالت جامد

دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت مدرس. 

مترجم تخصصی با سابقه ترجمه تخصصی در زمینه های:
1- ترجمه متون تخصصی فیزیک
2- ترجمه متون تخصصی شیمی و علوم پایه
3- ترجمه متون تخصصی مدیریت