معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۰۸ آبان ۹۹
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

دکتری - پزشکی

 دانشجوی سال 5 رشته پزشکی دانشگاه تبریز

سابقه 6 سال ترجمه در زمینه های 
ترجمه تخصصی متون پزشکی
ترجمه تخصصی متون زیست شناسی و ژنتیک