معرفی کارکنان - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

دکتری - زبان و ادبیات عرب

دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات عرب از دانشگاه فردوسی مشهد 


بیش از 6 سال سابقه ترجمه متون تخصصی در زمینه های مختلف :

ترجمه متون تخصصی عربی به فارسی و فارسی به عربی